Onvindbaar waterlek?

Een waterlek is niet altijd zichtbaar met het blote oog en kan dus jarenlang verborgen blijven.
Niet elk lek gaat namelijk gepaard met grote hoeveelheden stromend water.

Kijk dus goed uit voor vocht- en schimmelplekken of eventuele verzakkingen in je kantoor of woonst. Het kan ook helpen om je watergebruik in de gaten te houden. Plotse schommelingen in verbruik duiden in vele gevallen op een lekkage.

Een waterlek kan ontzettend klein zijn en toch erg veel schade aanrichten, zelfs al is het lek slechts enkele millimeters groot.

Wanneer je zelf vermoedt dat er een lek in je woonst of gebouw is, kan je zelf alle uitwendige leidingen even controleren op vocht- en kalksporen of roestplekken. Je kan hiervoor met een stukje keukenpapier langs je leidingen gaan. Bij leksporen kan je proberen om je aansluitingen wat aan te spannen.

Niets gevonden? Dan schakel je best een professionele inspecteur zoals lekdetect.be in.
Lekdetect.be spoort het lek in een mum van tijd op met de modernste technieken, zonder hak- of breekwerken.
De kosten worden bovendien in veel gevallen terugbetaald door je verzekering.

Tegenwoordig moet je overigens ook niet meer bang zijn dat er hele stukken moeten worden uitgehakt. De methodes waarmee een waterlek kan worden opgespoord zijn gelukkig sterk geëvolueerd en gemoderniseerd. Zo worden lekkages opgespoord door middel van warmtebeeld- of infraroodtechnologie. Hierbij worden grote oppervlakten gescand. Kleurverschillen in het beeld kunnen duiden op een lek. Omdat de exacte plek van de lekkage op deze wijze kan worden gevonden, wordt de schade tot een minimum beperkt.

Andere methoden omvatten onder meer het meten van de relatieve vochtigheid in muren en materialen (hygrometrie). De plek van de lekkage zal dan naar voren komen door een hogere vochtigheidsgraad. Akoestiek en elektro-akoestiek is een methode waarbij men op zoek gaat naar een lek door het opsporen van het lekgeluid in verborgen leidingen, dan wel ondergrondse of ingebouwde leidingen. Het geluid van de waterstroom is in dit geval afwijkend op de bewuste plek. verder kan een lek ook opgespoord worden met een sonde, waarbij videobeelden worden vastgelegd. Zo neemt men een kijkje in de leidingen zonder al te invasieve maatregelen.

Heb je last van vochtige muren of verschijnen er schimmelplekken en vermoed je dat een waterlek de oorzaak kan zijn? Twijfel je over de wijze waarop je te werk moet gaan? Dan is het altijd verstandig een expert in te schakelen. Door zelf aan de slag te gaan zonder de nodige expertise kan je in bepaalde gevallen meer schade aanrichten dan voorheen het geval was.

Rioolgeur in huis

rioolgeur

Niets zo vervelend dan een slechte geur in huis maar waar begin je nu om dit op te lossen?

Een slechte geur in huis heeft meestal te maken met een slechte afvoer van een afvoerputje of een defecte zwanenhals. Dit los je meestal op door water in het putje te gieten.

Wanneer er een lek in een afvoerbuis is, dan is dit moeilijker te detecteren en vind je de locatie niet zo makkelijk. Een rookgenerator gebruiken kan hier een oplossing zijn. Een rookgenerator blaast veilige rook in de afvoerbuis. Daar waar de rook in huis vrijkomt, bevindt zich de locatie van het lek.

Zo kunnen de herstellingswerken snel starten, met zo weinig mogelijk schade uiteraard.

 

Hoe komt rioolgeur in huis?

Er is een groot verschil tussen de stank van een verstopping van een afvoer en de geur van een riool. De geur van een riool is een zeer onaangename lucht want het bevat waterstofsulfide. Dat gas vormt zich als het rioolwater te weinig zuurstof bevat, bijvoorbeeld in leidingen en afvoeren die aangesloten zijn op het rioleringsstelsel.

Vroeger werden veel open afvoerleidingen verbonden met het riool zoals regenpijpen en dergelijke. Door deze open afvoerleidingen kwam veel zuurstof in het riool. Tegenwoordig wordt regenwater echter afzonderlijk afgevoerd naar de regenwaterput en krijgt men dus een tekort aan zuurstof in het riool met als resultaat: waterstofsulfide.

De geur komt dan de woning binnen via de zogezegde huisaansluiting putjes, denk maar aan het regenwaterafvoer. Geurhinder in woningen is gekend bij de watermaatschappijen en afwateringsbedrijven. Deze bedrijven plaatsen nu verluchtingsbuizen dicht bij de riolering en voegen chemicaliën toe aan het onverluchte afvalwater.

Ten slotte kan een slechte inrichting of ontwerp ( zie oude riolering ) van de afvoeren en rioleringsstelsel zorgen voor stank. Door het ontbreken van voldoende beluchting en verluchting en te kleine afvoerbuizen. Door invloed van wind of onderdruk / overdruk kunnen onaangename rioolgeuren de woning binnendringen. Ook tijdens langen en droge periodes kan een onaangename geur in huis ontstaan.

 

Wat doe je als je rioollucht of putjesgeur waarneemt?

Geurhinder afkomstig van de riolering kan je proberen verhelpen door elke uitgang van een afvoer te controleren. Uitgedroogde of leegstaande sifons laten de stank van de riool door. Probeer tijdens een droge periode de kraan te laten lopen, zodoende de sifon weer met water gevuld is. Controleer ook of er voldoende beluchting / ontluchting aanwezig is bij standleidingen. Je kan ook jouw afvoeren en rioleringsbuizen laten reinigen, zodoende ze minder stinken.

Ook een lek of kapotte afvoerleiding kan zorgen voor geurhinder van riolen. In dit laatste geval moet je beroep doen op een herstellingsdienst zoals lekdetect.be. Merk je echter dat het riool zelf lekt of verstopt is dan bel je zo snel mogelijk naar je gemeente.