Rioolgeur in huis

Niets zo vervelend dan een slechte geur in huis maar waar begin je nu om dit op te lossen?

Een slechte geur in huis heeft meestal te maken met een slechte afvoer van een afvoerputje of een defecte zwanenhals. Dit los je meestal op door water in het putje te gieten.

Wanneer er een lek in een afvoerbuis is, dan is dit moeilijker te detecteren en vind je de locatie niet zo makkelijk. Een rookgenerator gebruiken kan hier een oplossing zijn. Een rookgenerator blaast veilige rook in de afvoerbuis. Daar waar de rook in huis vrijkomt, bevindt zich de locatie van het lek.

Zo kunnen de herstellingswerken snel starten, met zo weinig mogelijk schade uiteraard.

 

Hoe komt rioolgeur in huis?

Er is een groot verschil tussen de stank van een verstopping van een afvoer en de geur van een riool. De geur van een riool is een zeer onaangename lucht want het bevat waterstofsulfide. Dat gas vormt zich als het rioolwater te weinig zuurstof bevat, bijvoorbeeld in leidingen en afvoeren die aangesloten zijn op het rioleringsstelsel.

Vroeger werden veel open afvoerleidingen verbonden met het riool zoals regenpijpen en dergelijke. Door deze open afvoerleidingen kwam veel zuurstof in het riool. Tegenwoordig wordt regenwater echter afzonderlijk afgevoerd naar de regenwaterput en krijgt men dus een tekort aan zuurstof in het riool met als resultaat: waterstofsulfide.

De geur komt dan de woning binnen via de zogezegde huisaansluiting putjes, denk maar aan het regenwaterafvoer. Geurhinder in woningen is gekend bij de watermaatschappijen en afwateringsbedrijven. Deze bedrijven plaatsen nu verluchtingsbuizen dicht bij de riolering en voegen chemicaliën toe aan het onverluchte afvalwater.

Ten slotte kan een slechte inrichting of ontwerp ( zie oude riolering ) van de afvoeren en rioleringsstelsel zorgen voor stank. Door het ontbreken van voldoende beluchting en verluchting en te kleine afvoerbuizen. Door invloed van wind of onderdruk / overdruk kunnen onaangename rioolgeuren de woning binnendringen. Ook tijdens langen en droge periodes kan een onaangename geur in huis ontstaan.

 

Wat doe je als je rioollucht of putjesgeur waarneemt?

Geurhinder afkomstig van de riolering kan je proberen verhelpen door elke uitgang van een afvoer te controleren. Uitgedroogde of leegstaande sifons laten de stank van de riool door. Probeer tijdens een droge periode de kraan te laten lopen, zodoende de sifon weer met water gevuld is. Controleer ook of er voldoende beluchting / ontluchting aanwezig is bij standleidingen. Je kan ook jouw afvoeren en rioleringsbuizen laten reinigen, zodoende ze minder stinken.

Ook een lek of kapotte afvoerleiding kan zorgen voor geurhinder van riolen. In dit laatste geval moet je beroep doen op een herstellingsdienst zoals lekdetect.be. Merk je echter dat het riool zelf lekt of verstopt is dan bel je zo snel mogelijk naar je gemeente.