fbpx

Waterschade: al dan niet dekking in de brandverzekering?

Indien u met een waterschade te maken krijgt, komt er meestal een expert van uw brandverzekering ter plaatse om de zaak te bekijken. In eerste instantie dient immers nagegaan te worden of de oorzaak van de waterschade gedekt is in de brandverzekering. Indien dit het geval is, dient ook de uiteindelijke gevolgschade te worden begroot. Dit bedrag wordt vervolgens aan u uitgekeerd.

Principe: twee gedekte oorzaken van waterschade in de brandpolis

Niet alle schade in uw woonst ten gevolge van water(overlast) is gedekt in uw brandverzekering. In principe worden slechts twee oorzaken aanvaard, namelijk waterschade na waterinsijpeling door het dak en waterschade door een lek in een leiding. We schrijven duidelijk ‘in principe’, want sinds enkele jaren is bijvoorbeeld ook waterschade door overstromingen verplicht gedekt in elke brandverzekering.

Bovendien zijn bovenstaande twee oorzaken deze voor ‘eigen’ waterschade. Indien de oorzaak van de waterschade zich dus binnen de eigen woonst situeert: waterinspijpeling door het eigen dak, of een eigen leiding in uw woonst die een lek vertoont. Uiteraard kan u ook waterschade hebben door (onbewust) toedoen van anderen. Bijvoorbeeld een lek in een leiding bij een gebuur, maar de waterschade breidt uit tot uw woning. Of bijvoorbeeld door werken in de buurt, waardoor u water binnenkrijgt in de eigen woning. In deze gevallen zal u uw schade eveneens vergoed krijgen, indien de aansprakelijkheid van die derde effectief wordt vastgesteld.

Ruime interpretatie

De twee bovengenoemde oorzaken worden bovendien ruim geïnterpreteerd.

Waterinsijpeling door het dak bijvoorbeeld, dit gaat verder dan de dakconstructie die u nu hoogstwaarschijnlijk in gedachten hebt. Dit kan bijvoorbeeld ook het terras zijn van uw bovenbuur. Stel dat u op het tweede verdiep woont van een appartementsgebouw, en uw bovenbuur heeft z’n terras pal boven uw living. Als na enkele jaren de ‘roofing’ water doorlaat, en het water komt door uw plafond uw living binnen, dan wordt dit eveneens gezien als waterschade door waterinsijpeling via het dak. Hetzelfde geldt mocht u op het gelijkvloers wonen van een appartementsgebouw en uw bovenbuur heeft een lek in een leiding, waardoor er water door het plafond bij u naar binnenkomt. Dit zal eveneens worden gezien als een gedekte waterschade, waarbij u door uw brandverzekering zal vergoed worden en deze de kosten zal trachten te verhalen op uw bovenbuur.

Hetzelfde geldt voor waterschade door een lek in een leiding. Daarbij denkt u in eerste instantie aan een lek in de verschillende waterleidingen die u in uw woonst hebt lopen. Maar ook dit gaat verder. Ook een lek in een hydraulische leiding is gedekt, alsook eventuele lekken van uw boiler. Sommige maatschappijen gaan nog een stap verder en aanvaarden zelfs waterschade door de versleten dichting van uw douchebak / badkuip als lek in een leiding.

Vergoeding voor de gevolgschade

Het is belangrijk om aan te stippen dat uw brandverzekering in geval van een gedekte waterschade, enkel tussenkomt voor de gevolgschade. En dus niet voor de oorzaak. Concreet: stel dat uw woning een plat dak heeft en doorheen de jaren ontstaat er slijt aan uw roofing waardoor er waterinsijpeling door het dak ontstaat. Het water komt binnen via uw plafond, vernielt uw lampen alsook uw schilderwerken. Dit laatste is de gevolgschade en de kosten hiervoor – nieuwe lampen en herschilderen – zullen door uw brandverzekering vergoed worden. Dit met aftrek van de vrijstelling. De kosten om de oorzaak van de waterschade weg te nemen echter – zijnde het herstellen van de roofing, eventueel opnieuw asfalteren – zullen echter niet worden gedekt door uw brandverzekering.

Idem in geval dezelfde schade zou zijn ontstaan door een lek in een leiding. De kosten voor het herstellen van de gevolgschade zal worden betaald door uw brandverzekering. De kosten voor het wegnemen van de oorzaak – zijnde het herstellen van de leidingen zelf – zal niet worden gedekt.

Merk op: dit gaat om de algemene regeling. Sommige maatschappijen gaan hier verder in dan wat de wet voorschrijft, en betalen ook de kosten voor het herstellen van de oorzaak terug. Dit dient dus specifiek per polis en per maatschappij te worden bekeken.

Rechtsbijstand in uw brandpolis?

Als u schade lijdt door een gedekte waterschade – insijpeling door het dak of lek in een leiding – dan zal uw brandverzekering dus tussenkomen in de kosten om de gevolgschade te herstellen. Ook indien het gaat om een gedekte waterschade waarvan de oorzaak bij derden ligt (vb. uw buur), zal uw brandverzekering u vergoeden voor de kosten voor het herstellen van de gevolgschade.

Indien het echter gaat om een niet gedekte waterschade – dus geen insijpeling door het dak of geen lek in een leiding – die haar oorzaak vindt bij een derde; dan dient u beroep te doen op het luik ‘rechtsbijstand’ uit uw brandverzekering om de kosten van die schade te (trachten te) verhalen op de aansprakelijke derde.

Stel dat uw buurman verbouwingswerken uitvoert aan z’n woning. Tijdens die werken merkt u dat er water in uw woning binnenkomt bijvoorbeeld in uw kelder. In dat geval gaat het duidelijk niet om een lek in een leiding of insijpeling door het dak. Hiervoor kan u de rechtsbijstand van uw brandverzekering inschakelen, deze zal de procedure tegen uw buur instellen om na te gaan of deze tijdens de uitvoering van z’n werken een fout gemaakt heeft. Indien dit het geval is zal u voor uw schade vergoed worden door (de aansprakelijkheidsverzekering van) uw buurman.

De dekking ‘rechtsbijstand’ wordt echter niet altijd standaard opgenomen in de brandverzekering. Bovenstaand voorbeeld toont echter het belang ervan aan. Dit kijkt u dus best even na in uw eigen polis en kan u eventueel laten toevoegen.