Sous-sol immergé, assuré par une assurance incendie ?

Waterschade in de kelder is natuurlijk erg vervelend, tevens kost het herstellen vaak veel geld. Kun je bij waterschade in de kelder aanspraak maken op de brandverzekering? Om dit te bepalen is het van belang de oorzaak van de schade te achterhalen. De brandverzekering dekt sommige vormen van vochtschade maar zeker niet alle vormen. Of de waterschade gedekt is hangt af van de oorzaak van de schade en of je eventueel aanvullende verzekeringen hebt. Om je enige inzicht te geven zullen we enkel situaties beschrijven en aangeven of deze onder de dekking zal vallen.

 

Een kelder onder water door: lekkage afkomstig van een waterleiding

Is het vochtprobleem ontstaan door het lekken van een leiding dan zal de verzekering in de meeste gevallen de schade gedeeltelijk dekken. De gevolgschade krijg je waarschijnlijk vergoed. Gevolgschade houdt in: de schade ontstaan door de gevolgen van de lekkage. Denk hierbij aan meubels en dergelijke welke door het water zijn aangetast. Ook de muren en eventueel de vloer of vloerbedekking zal in vele gevallen deels of geheel vergoed worden vanuit de verzekering.

De schade aan de leiding, de oorzaak, zal niet vergoed worden. Ook zal de verzekeringsmaatschappij kijken naar de reden van de oorzaak. Is de leiding plots gesprongen of is deze gaan lekken door achterstallig onderhoud? Is er volgens de verzekeringsmaatschappij achterstallig onderhoud, dan zal je waarschijnlijk geen aanspraak kunnen maken op dekking van de gevolgschade. Wat ook belangrijk is, is dat de oorzaak bij jou ligt. Is de schade ontstaan door een lek in de leiding van de gemeente of een van de buren, dan zal de verzekeringsmaatschappij deze partij(en) aansprakelijk stellen en dekt jouw verzekering de schade niet.

 

Schade als gevolg van een lekkend dak

In het geval van schade als gevolg van een lekkend dak krijg je waarschijnlijk de gevolgschade vergoed. Het dak zelf (de oorzaak) zal niet onder de vergoeding vallen. Ook hier is het belangrijk dat er aan te tonen is dat achterstallig onderhoud aan het dak niet de reden is van het lek. Als het dak is gaan lekken door een natuur fenomeen, bijvoorbeeld als gevolg van windschade of een hevige storm dan zal de verzekeringsmaatschappij waarschijnlijk bepalen dat de gevolgschade niet gedekt is. Natuur fenomenen zijn namelijk vrijwel nooit inbegrepen in de dekking.

 

Schade door grondwater of als gevolg van een overstroming

Stijgend grondwater maar ook een overstroming is vaak een reden van water in de kelder. De verzekeringsmaatschappij zal deze schade zien als een natuurlijk fenomeen en de gevolgschade zal in vrijwel alle gevallen niet verzekerd zijn. Met betrekking tot een overstroming zijn er echter wel enkele verzekeringsmaatschappijen die dit in de basisdekking hebben opgenomen. Is dit bij jouw het geval dan zal de verzekering de schade van de overstroming vergoeden. Waarschijnlijker is het echter dat dit niet verzekerd is, omdat een overstroming vaak grote gebieden treft en het daarom niet haalbaar is voor een verzekeringsmaatschappij om in dergelijke gevallen uit te keren. Bij grote overstromingen is er wel de kans dat er vergoeding mogelijk is vanuit een noodfonds van de staat.