Odeur de gaz, y a-t-il un risque d’explosion ?

Gaslek: zeldzaam, maar veiligheid eerst

Aardgas is een heel veilige energiebron. Ongevallen zijn zeldzaam en het gevolg van “agressie” aan de gasleidingen tijdens werkzaamheden. Zij kunnen ook het gevolg zijn van niet-conforme binneninstallaties, slecht onderhouden of foutief gebruikte apparaten

Aardgas kan alleen onder heel specifieke omstandigheden ontvlammen. Welke kwaliteiten maken aardgas zo veilig?

  • Aan aardgas wordt altijd een opvallende geur toegevoegd. Zo merk je een aardgaslek snel op, lang vóór er ontploffingsgevaar is. Aardgas ruik je al bij een concentratie van 1% in de lucht, terwijl er pas vanaf 5% gevaar dreigt.
  • Aardgas verdunt en verdwijnt snel.
  • Ontvlammen kan pas bij een bepaalde concentratie (tussen 5 en 15%) in de lucht.
  • Ontvlammen kan pas vanaf een temperatuur van 650° C. Vonken vermijden is de boodschap.
  • Het inademen van een mengsel van aardgas en lucht is niet giftig.