La thermographie, qu’est-ce que c’est ?

Met behulp van thermografie worden temperatuurverschillen gemeten. Bij deze meetmethode wordt gebruik gemaakt van een thermografische camera waarmee een visuele weergave van de temperatuur wordt gemaakt. De temperatuurverschillen worden met behulp van verschillende kleuren weergegeven. Deze visuele weergave bevat altijd een temperatuurschaal waarop af te lezen is welke temperaturen er zijn gemeten.

 

Gebruik van thermografie voor lekdetectie

Onze experts maken gebruik van thermografie om leidingen in kaart te brengen. Als de leidingen in kaart zijn gebracht kan met thermografie ook meteen onderzocht worden of de leidingen geen lek hebben. Dit wordt zichtbaar doordat er bij lekkage een temperatuurverschil te zien is rondom de leiding. In aanvulling daarop kan met behulp van een drukmeting ook gekeken worden of er inderdaad een drukverlies in die leiding zit. Ook lekken in verwarmingsbuizen worden snel opgespoord gebruikmakend van de thermografie.

Daarnaast worden ook bouwkundige lekkages en isolatieproblemen snel opgespoord met behulp van thermografie. Bijvoorbeeld bij een plat dak, de expert  scant het dak en lokaliseert snel gebieden waar vocht ingesloten zit en/of waar de isolatie beschadigd is.

 

Kostenbesparing dankzij thermografie

Wanneer thermografie wordt ingezet kunnen er vaak aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd. Deze besparingen ontstaan doordat leidingen en onzichtbare problemen op het gebied van lekken zichtbaar gemaakt kunnen worden zonder hak- en breekwerk. Pas als bekend is waar de oorzaak van de problemen ligt hoeft er destructief gewerkt te worden  (en breekwerk uitgevoerd te worden) en, enkel op de locatie van de lekkage. Dit betekent dat de gevolgschade beperkt wordt en dat er veel tijd en daarmee geld wordt bespaard.