FONDS DE VIVRE OBNL

VZW Woonfonds contacteerde ons i.v.m. een lek/verstopping. Na ter plaatse het probleem vast te stellen met de camera en alles vastgelegd te hebben, zijn we overgegaan tot de oplossing.

Het ontstoppen van de sanitaire buis, en zoals duidelijk te zien, zit er een pvc product in de buis.

Nadien hebben we de buis volledig gespoeld en ons verslag opgesteld, ook lettende op de verouderde toestand van de buizen.